GROND BELEGGEN ???

Groza, een handelaar in landbouwgrond, moet noodgedwongen stoppen. Een particuliere belegger die voor €13 mln aan stukjes grond kocht, sleept het bedrijf
voor de rechter. De speculant legt ook voor miljoenen beslag op de nog niet verkochte percelen grond, waardoor Groza niets meer kan doen, blijkt uit FD-onderzoek.

 

Grondhandel is blijkbaar al enige jaren booming in Nederland. Particulieren worden benaderd of komen via advertenties in contact met grondhandelaren als Groza.

Hoe werken deze beleggingsconstructies?  Grondhandelaren kopen weilanden op en versnipperen dit in stukken, soms tot stukken van 100 m2. Deze stukes grond worden verkocht aan pariculieren met het verhaal dat de waarde van hun perceeltje zal stijgen bij een te verwachten "bestemmingsplan wijziging". Er wordt de particuliere belegger dus voorgehouden dat men een bestemmingsplan wijziging mag verwachten de komende jaren. Helaas lijkt tot heden dat er in de afgelopen jaren op geen van de projecten een wijziging van het bestemmingsplan heeft plaatsgevonden. Kortom het is de vraag of deze gorndbeleggingen ooit rendement gaan opleveren. De klant wordt overigens over het algemeen wel ingelicht over de risico's van beleggen, doch blijkbaar is de honger naar rendement groter dan de angst voor verlies van de inleg. Bovendien grond is iets tastbaars toch, het verdampt niet gaat niet failliet dus wat kan mij gebeuren? Kan je als particulier er dan wel weer van af? Tja dat is een moeizaam verhaal, dat gaat de belegger geld kosten. De vraag voor de belegger is komt er ooit wel een bestemming woningbouw of industrie op mijn perceeltje? De gemeente die grond zou willen aankopen voor ontwikkeling van industrie of mooier nog woningbouw zal met tientallen wellicht honderden verschillende eigenaren moeten onderhandelen. Geen prettig vooruitzicht lijkt mij, dus gemeenten zullen waarschijnlijk zo lang mogelijk de aankoop van dit soort percelen willen vermijden. De verwachting is dan ook dat de

duizenden particulieren die hun geld in de grond staken, daar nauwelijks meer iets van terugzien.De beleggers hebben zich veelal laten leiden door glimmende brochures en het vooruitzicht van een flinke winst. .
Bij grondhandel staan partijen niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De stukjes grond die zij aanbieden worden niet beoordeeld als een belegging..

,