Hoe zou de wereld er voor mij financieel uitzien wanneer mijn partner een maand geleden was overleden?

Hoe zou de wereld er voor mij financieel uitzien wanneer mijn partner een maand geleden was overleden?

 

Je hebt een gezin met jonge kinderen en dan plots overlijdt je partner. Ga je het dan financieel redden? Is er een nabestaanden/partnerpensioen en zo ja is dat dan voldoende?

Ook dertigers en veertigers kunnen zomaar overlijden, de kans is natuurlijk klein doch het kan wel  gebeuren.  En als het dan gebeurt dan heeft dat vaak veel meer impact dan bij oudere mensen. Emotioneel maar ook financieel. Hoe moet een achterblijvende partner rondkomen? Doodgaan is geen prettig onderwerp van gesprek doch het is wel verstandig om eens te kijken hoe de wereld er voor je  uit zal zien in case of…... Veel partners hebben beiden een baan en veel mensen richten hun leven in naar hun inkomen. Hoe meer in binnenkomt, hoe meer er ook uitgaat. En dan valt plotseling een inkomen weg kan je dat opvangen?

Wanneer je geconfronteerd wordt met een overlijden van je partner zou het wel fijn zijn wanneer je vooralsnog in financieel opzicht de tijd hebt om te leren omgaan met de nieuwe werkelijkheid. Je te herstellen zonder financiële druk. Moeten verhuizen en de kinderen in een ander omgeving brengen wil je liever niet lijkt mij.

Partner/nabestaandenpensioen valt vaak tegen. Voorbeeld een stel met een gezamenlijk inkomen van € 80.000. (€ 50.000 + € 30.000) Wanneer de partner met het hoogste inkomen wegvalt door overlijden dan zal het nabestaandenpensioen waarschijnlijk maximaal zo’n € 17.000 bedragen. Dat betekent dus inkomen dat € 33.000 lager is dan je gewend was. Het kan in de praktijk nog veel slechter uitpakken, wanneer er bijvoorbeeld als gevolg van een scheiding al eens een verdeling van de pensioenrechten heeft plaatsgevonden. Of wanneer men werkzaam is in een bedrijfstak waar geen pensioenregeling is of bij een werkgever die  geen pensioenregeling heeft. Of wanneer er sprake is van samenwoners. Samenwonende partners doen er goed aan om bij hun pensioenfondsen na te gaan of ze elkaar hebben aangemeld als partner of in ieder geval om na te gaan hoe die pensioenfondsen hen beoordelen als partners.

Als je er een partner wegvalt gaan de reguliere kosten niet met 50% omlaag. Een terugval in het inkomen met bijna 40% is in de meeste situaties dan ook financieel niet op te vangen. Bezuinigen is voor veel mensen erg lastig. Dus zorg er voor dat je weet hoeveel het nabestaandenpensioen wederzijds zal zijn en regel een overlijdensrisicoverzekering waarmee er voldoende kapitaal beschikbaar komt om een substantieel deel van de hypotheek af te lossen of anderzijds als “stroppenpot” kan dienen. Wanneer je jong bent is zo’n verzekering meestal niet duur en je kan er  maatwerk mee leveren.