Lijfrentepolissen verdelen

Lijfrentepolissen verdelen bij scheiding

In de huwelijksgoederengemeenschap zijn 2 lijfrentepolissen opgenomen ieder met een waarde van € 50.000. Voor beide polissen is de man verzekeringnemer, verzekerde en eerste begunstigde. Bij de verdeling besluit het stel dat nu de waarde ongeveer even hoog is dat ieder een polis krijgt toegedeeld. Mooi geregeld zou je denken. Tot het moment dat de verzekeraar door partijen wordt verzocht om één van de polissen volledig op naam van de vrouw te stellen. Dat blijkt niet te kunnen.

 

De verzekeraar geeft aan dat zij de begunstiging wel kan wijzigen maar ze kan de verzkerde en verzekeringnemer niet wijzigen. Is dat een probleem? Enerzijds niet, het gaat er immers om dat de uitkering van de polis aan de vrouw toekomt. Maar stel nu dat de man de einddatum van de polis niet haalt, hij is de verzekerde? Dan komt de polis dus tot uitkering en de vrouw wordt fiscaal gedwongen de uitkering te gebruiken voor de aankoop van een nabestaandenlijfrente. Dat was toch niet de bedoeling van partijen bij de toedeling. Daarbij komt dat het ook veel voorkomt dat die polissen bij overlijden voor einddatum 90% van de waarde uitkeren of zelfs alleen de betaalde premie uitkeren.

 

Conclusie is dat wanneer bij een scheiding de partners lijfrentepolissen willen verdelen zij er goed aan doen om zich te laten adviseren door een deskundige.