Scheiden & Geld

Scheiden heeft altijd de nodige financiele gevolgen. Het is voor beiden van essentieel  belang om aandacht te geven aan de financiele gevolgen van de scheiding. In de praktijk blijkt steeds weer dat zo'n 40% van de gescheiden mensen enkele jaren na de scheiding spijt heeft van de gemaakte afspraken. Als financieel planner kan ik jou en jullie inzicht geven in de financiele en fiscale gevolgen van de scheiding. Zowel op korte als langerer termijn.       

 

Kinderalimentatie of kinderkostenrekening

Wie kunnen nu het beste bepalen welke kosten er voor jullie kinderen worden  gemaakt? Zijn jullie dat of laat je dat over aan de mediator, advocaat of rechtbank? Wanneer je het vaststellen van de kosten kinderen en de verdeling daarvan over laat aan derden is dat wel gemakkelijk maar je weet dan ook zeker dat het niet klopt met de kosten die jullie voor de kinderen maken. Voor degene die moet gaan betalen kan zo'n uitkomst wel eens heel onrechtvaardig voelen. Gevolg is dan meestal weerstand wanneer het gaat over kosten die buiten de kinderalimentatie vallen. 

 

In mijn praktijk werk ik het liefst met een zogenaamde kinderkostenrekening. Daarbij worden de kosten van verblijf en dagelijkse verzorging betaalt door de ouder waar de kinderen verblijven en alle kosten die buiten verblijf en dagelijkse verzorging vallen worden voldaan vanaf de kinderrekening. Jullie bepalen zelf hoeveel die kosten zijn en op basis van jullie beider netto inkomens stel je dan de verhouding vast voor ieders bijdrage op die kinderrekening.