Pensioenverdeling bij scheiding

De Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wet VPS) regelt de verdeling van ouderdomspensioen bij echtscheiding of beëindiging van een geregistreerd partnerschap.


Pensioenaanspraken vallen niet in de gemeenschap van goederen, maar moeten worden verevend conform de Wet VPS en de Pensioenwet (PW). De Wet VPS is zogenaamd regelend recht, dat betekent dat je er van kunt afwijken, bijvoorbeeld in de huwelijkse voorwaarden en/of het echtscheidingsconvenant.