Erfenis Blokkeren kan worden voorkomen

Een kinderloze, vrijgezelle oom overleed in 2017. Oom had een testament gemaakt waarin hij een groot aantal van zijn neven en nichten een som geld had toegedeeld. De notaris die het testament als executeur afwikkelt heeft alle neven en nichten benaderd en verzocht om akkoord te gaan. Op één familielid na gaan allen akkoord.  

 

Hoe nu verder? en

 

Een ieder die tot erfgenaam is genoemd heeft een veto. Een dwarsligger heeft evenveel rechten dan alle overige erfgenamen. Partijen moeten er dus samen uitkomen. Daar zijn dan 2 wegen voor te bewandelen.

 

De minst kostbare en minst tijdrovende oplossing is mediation. 

 

De meest kostbare en meest tijdrovende oplissing is een gang naar de rechter. Dit is een proces dat al snel meer dan een jaar gaat duren en waarbij de kosten voor beide partijen ieder afzonderlijk komen. In familiezaken wordt zelden een partij veroordeeld tot het voldoen van de kosten van de andere partij.

 

Is het te voorkomen? 

 

Zeker kan het worden voorkomen. Oom had zijn  testament anders kunnen redigeren. Hij had bijvoorbeeld een zogenaamde "democratieclausule"kunnen opnemen. Hiermee geeft de erflater aan dat de meerderheid van de erfgenamen beslissen over de verdeling. Dan wordt voorkomen dat er één of enkele erfgenamen de verdeling blokkeren. 

 

Ook kan je één persoon aanwijzen die als executeur alle bevoegdheden heeft met betrekking tot de afwikkeling van de nalatenschap.

 

Let op bij het benoemen van een execteur met alle benodigde bevoegdheden is het zaak om een "neutraal" persoon met voldoende kennis van zaken aan te wijzen. Erfgenamen kunnen de rechtbank verzoeken een executeur te ontslaan. 

 

Helaas maken te weinig gebruik van de mogelijkheid om een testament zodanig in te richten met alle mogelijke aspecten rekening wordt gehouden. En wanneer men een testament heeft opgesteld wordt er nagenoeg nooit meer naar gekeken. Stel je voor dat de door aangewezen executeur is overleden of de benoeming tot executeur weigert hoe dan? Ook daar kan rekening mee worden gehouden. 

 

Doch meest belangrijk is toch dat ook een testament "maatwerk" is en dat ook een testament onderhoud nodig heeft.