Zou de overledene dat hebben gewild ???

Jong echtpaar zonder kinderen overlijdt als gevolg van ongeval. Vrouw overlijdt ter plaatse, man overlijdt ruim een uur na de vrouw kort na aankomst in ziekenhuis. Hoe zit het nu met de vererving? Zijn huwelijkse voorwaarden van belang?

 

Het echtpaar had huwelijks voorwaarden gemaakt waarbij was afgesproken dat er geen gezamenlijk vermogen zou kunne komen anders dan de echtelijke woning en de inboedel. Er was geen enkel verrekenbeding opgenomen. In dit geval had de vrouw ongeveer € 200.000 spaargeld, de man ca € 10.000 aan spaargeld.

 

Een dergelijke casus heeft onlangs gespeeld bij het Hof Den Haag. Uitspraak van het Hof was simpel (voor de famile van 1 van partijen teleutrstellend), de wet is duidelijk, artile 4:10 BW geeft de volgorde aan waarin wordt vererft. In dit geval is de man erfgenaam van de vrouw omdat kan worden vastgesteld dat de vrouw eerder is overleden dan de man. Concreet betekent dit dat het spaargeld van de vrouw verdwijnt naar de familie van de man. Zou de vrouw dat hebben gewild ???

 

Waarschijnlijk heeft de vrouw dat niet gewild doch ze dacht wellicht dat haar positie goed was beschermd met de huwelijkse voorwaarden. Helaas een overlijden op jonge leeftijd was niet voorzien. Wat had de vrouw kunnen of moeten doen? 

 

De vrouw en de man hadden een testament moeten maken met daarin opgenomen een zogenaamde 30-dagen of ook wel overlevingsclausule. In een dergelijke clausule wordt bepaald dat wanneer partijen binnen 30 dagen na elkaar overlijden dat de nalatenschap wordt afgehandeld als ware men exact tegelijk overleden zoals opgenomen in artikel 4:2 BW. Dan zou het spaargeld van de vrouw bij haar familie zijn gebleven.